LÄHTÖTIEDOISTA
    


Opinnäytetyöni HAMK:in YAMK tutkintoon tulee käsittelemään esitystilojen lähtötietoja. Näillä sivuilla on erilaisia palasia, joita olen työstänyt osana opintoja tai yleisen kiinnostuksen vuoksi.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX


VISUALISOINTIA

Viisaat kehottavat visualisoimaan. Kiireiset ihmiset eivät ehdi lukea, mutta kuvalla heidät voidaan pysäyttää. Tässä kuvallisia pohdintoja esitystilan rakentamiseen liittyvistä asioista.

 

VAARALLINEN MATKA

Lähtötieto kulkee koko rakennushankkeen läpi, muuttuen ensin täysin aineettomasta sanoiksi, sitten viivoiksi ja tekstiksi. Lopuksi se muuttuu fyysiseksi asennukseksi. Tähteet päätyvät loppukuviin. Lähtötiedon pitää olla kunnollinen, jotta sen varaan tehty suunnittelu tuottaa laadukkaan tuloksen. Rakennus- ja taidemaailmojen välillä vallitsee ymmärrys- ja kielimuuri, mikä hankaloittaa lähtötiedon matkaa.


ALKUMATKAA

Kuva pohjautuu Sanna Virtainlahden kirjassa "Hiljaisen tietämyksen johtaminen" esitettyyn kaavioon. Lähtötiedoilla ja hiljaisella tiedolla on alkumatkalla toistensa kaltaisia ongelmia tulla nähdyksi ja hyväsytyksi.
Käyttäjän pitää olla kyvykäs antamaan lähtötietoja. Hankeen muiden osapuolien pitää tukea heitä luomalla tilaisuuksia, antaa aikaa ennakoimalla ja valita sopivat menetelmät yhteistyöhön.


KAIKILLA ON OMA VASTUUNSA

Esitystila on poikkeuksellinen rakennuskohde, sillä onnistuneessa hankkeessa käyttäjän panos pitää olla suuri. Samalla heidän pitää ymmärtää vastuunsa. Poikkeuksellinen toimija muuttaa myös muiden osallistujien vastuualueita.   

Millainen vuori,

sellaiset laulut.